ترکیب دولت دوم روحانی

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با رأی اعتماد مجلس به چهار وزیر جدید کابینه دوازدهم، ترکیب دولت دوم روحانی تغییر کرد؛ در ذیل … “ترکیب دولت دوم روحانی”