استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت صنایع غذایی معتبر در هشتگرد

یک شرکت صنایع غذایی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز،هشتگرد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت … “استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت صنایع غذایی معتبر در هشتگرد”