استخدام پشتیبان،تحلیلگر کسب وکار،مسئول کارگاه،معاون/۷استان

استخدام مهندسی سیستم یاس ارغوانی مهندسی سیستم یاس ارغوانی جهت تکمیل کادر خود در استان های آذربایجان شرقی، یزد، کرمان ، قزوین، همدان ، خوزستان … “استخدام پشتیبان،تحلیلگر کسب وکار،مسئول کارگاه،معاون/۷استان”